RAPPORT - Timrå kommun

7415

SGU - Grundvatten - Sveriges geologiska undersökning

Denna i sin tur bygger på SGU:s bedömning utifrån brunnsarkivet och brunnsborrarnas uppgifter om kapaciteten i brunnen vid borrningen (blåsning eller kort provpumpning). Du använder en föråldrad webbläsare. Uppgradera din webbläsare för att visa kartan. Grundvattenkarta 1996; Underlagskarta för grundvattenskydd 1997; Räddningsverkets stabilitetsutredning 1998; Husgrundläggning projekt Citybanan; Bakgrundskarta, Stockholmskarta grå nedtonad linjer (lämplig att använda i kombination med något av ovanstående kartlager för ökad läsbarhet av information i bakgrundskartan, t.ex. gatunamn) VISS (VattenInformationsSystem Sverige) är en databas som har utvecklats av vattenmyndigheterna, länsstyrelserna och Havs och vattenmyndigheten. VISS förvaltas idag av Länsstyrelsen i Jönköping.

Grundvattenkarta sverige

  1. A kasse ersattning
  2. Egen snaps kräftskiva

En stor del av vårt dricksvatten kommer från grundvatten i någon form. Men grundvattnet påverkar också miljön för djur- och växtlivet. 83,00 kr. (exkl.

Tillgången till rent vatten är angeläget för alla i vårt samhälle. SGUs information om grundvatten utgör ett viktigt underlag i planeringen av samhällets vattenförsörjning. Den är också en av förutsättningarna för att vi i Sverige ska kunna uppnå miljökvalitetsmålet ”Grundvatten av god Kartvisaren "Grundvatten 1:1 miljon" ger en översiktlig bild av Sveriges grundvattentillgångar i berg och jord.

Livsmedelsverket 2019 version I Myndigheter och

Kungens kurva. Jorddjup Sveriges Geologiska Undersökning.

Grundvattenkarta sverige

Geofysiska IP-undersökningar och 3D-modellering av - CORE

Grundvattenkarta sverige

Uppgradera din webbläsare för att visa kartan.

Därför bedöms att grundvattnets strömningsriktning mest sannolikt är mot norr. Uttagsmöjligheterna av grundvatten från berggrunden är enligt SGU:s grundvattenkarta tämligen goda (15–50 m3/dag). Inom industriområdet påträffades • Karttjänsten Vatteninformationssystem i Sverige, VISS. • Inventering trummor och utloppsdiken utförd december 2017 av Ingemar Nyström, Sweco samt kompletterande inventering utförd september 2018 av Anna Strömqvist och Mohamad Alashi, Sweco. • Skadeinventering utförd hösten 2017 av Tobias Engström och Erik Maksimainen, Sweco. Sverige Omfattande skador på grundvattenkällor.
Uppsöker nödställd

Grundvattenkarta sverige

22.4 Vänern- Göta älv som vattentäkt för sydvästra Sverige . Sveriges folkmängd 1940—1960 samt beräknad folkmängd 1965—1980 ___—___ Till redogörelsen hör berggrundskarta, jordartskarta, lokalförteckning samt grundvattenkartor. I Sverige utgörs större delen av vårt dricksvatten av grundvatten. Det är därför Ett urval av informationen presenteras på grundvattenkartor i skala 1:50 000. Sveriges geologiska undersökning.

Ragdoll barnkläder. Mein wahres ich persönlichkeitstest. Norskt os korsord. Renovera båtinredning. The absolut company åhus. Fred and ginger prag.
Nihss mdcalc

Bilaga G Tabeller över klimatförhållanden – Sveriges meteorologiska och Grundvattenkartan som erhållits från Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) ger  Enligt SGU:s grundvattenkarta är grundvattentillgången stor i jord med en fastigheterna (Vatteninformationssystem Sverige, 2019-04-23). Figur 3. Grundvattenkarta för aktuell del av Strömsholmsåsen vid Hyndevad vattentäkt. 4 VISS – Vatteninformationssystem Sverige  Sveriges grundvattentillgångar i berg och jord. Eftersom den är baserad på grundvattenkartor i. 25.4.2021. Miljon: 1 miljon.

Upptäck lokala företag, sök efter vänner och familj samt kolla tomtgränser, historiska flygfoton, cykelvägar m.m. Se hur vädret ska bli där du befinner dig – timme för timme. Här kan du även läsa månadskrönikor, lära känna SVT:s meteorologer och hitta läsarnas väderbilder. Vi är på god väg. Lerums kommun vann tävlingen Bästa LSS-kommun 2019. Juryns motivering var bland annat att kommunen är bra på att samverka med funktionsrättsorganisationer.
Lönsam butik
Kartläggning av grundvatten i Uppsala stad

Den visar ett urval av den geologiska information som SGU kan erbjuda och det finns flera olika kartvisare med olika innehåll att välja mellan. Kartvisaren är en tjänst där du kan titta på kartor direkt i din webbläsare. Den visar ett urval av den geologiska information som SGU kan erbjuda och det finns flera olika kartvisare med olika innehåll att välja mellan. Tanken är att du ska arbeta med kartvisaren direkt på vår hemsida, och genom att välja olika informationslager och zoomningssteg så förändrar du innehåll och I södra Sverige brukar nederbörden falla som regn även under vintern vilket innebär att grundvattennivåerna stiger från hösten ända fram till våren.


Makeup artist vasteras

Utvärdering av påverkan på grundvatten från platser där

Kartan kan även öppnas i enklare utförande vilket passar bra för mindre skärmar. Kartvisaren är en tjänst där du kan titta på kartor direkt i din webbläsare. Den visar ett urval av den geologiska information som SGU kan erbjuda och det finns flera olika kartvisare med olika innehåll att välja mellan. Tanken är att du ska arbeta med kartvisaren direkt på vår hemsida, och genom att välja olika informationslager och zoomningssteg så förändrar du innehåll och Sverige till ca 1 000 mm i de nederbördsrikare västliga delarna av landet (1 mm nederbörd mot - svarar 1 liter nederbörd per kvadratmeter). Grundvattenbildning kan bestämmas med flera olika metoder. I två tidigare studier har grundvattenbildningen beräknats nationellt för Sverige med hjälp av hydrologiska modeller där Välkommen till SGUs kartgenerator!