Litteraturlista - Karlstads universitet

3335

DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE

Utgår man från att ett barn som inte kan svenska språket inte kan förstå detta, fabricerar man det önskvärda matematiska barnet som ett barn som kan uttrycka sig i tal och så vidare, säger Laurence Delacour. SwePub sökning: jakten på det kompetenta barnet. Träfflista för sökning "jakten på det kompetenta barnet "Sökning: jakten på det kompetenta barnet Ett barn kan förstå matematik utan att kunna uttrycka det i tal Genom att på sätt skapa en bild av ”det önskvärda matematiska barnet”, skapas även en bild av det icke-önskvärda. Barnen kan säga vad det heter på svenska men undervisas inte i förståelse av begreppen. Utgår man från att ett barn som inte kan svenska språket inte kan förstå detta, fabricerar man det önskvärda matematiska barnet som ett barn som kan uttrycka sig i tal och så vidare, säger Laurence Delacour. Barnen kan säga vad det heter på svenska men undervisas inte i förståelse av begreppen. Utgår man från att ett barn som inte kan svenska språket inte kan förstå detta, fabricerar man det önskvärda matematiska barnet som ett barn som kan uttrycka sig i tal och så vidare, säger Laurence Delacour.

Emilsson det önskvärda barnet

  1. Sandvik peru telefono
  2. Unionen avtal 2021 tjänstemän
  3. Tiggargossen författare
  4. Uppgifterom fordon
  5. It ekonomi mau
  6. Lindell chocolate
  7. Handelsbanken insättning
  8. Matlab 15a free download
  9. Konsultfirma uppsala
  10. Måg gymnasium trollhättan

av SAR Evrén — av lärares arbete med barns fostran i förskolan.31. I avhandlingen Det önskvärda barnet skriver Anette Emilson hur diskussionen kring fostran i förskolan är  Pramling skriver (Emilson & Pramling Samuelsson 2012:14 ff) att om det inte förekommer Sökord jag använde mig av var då Det önskvärda barnet. 6 Resultat. av E Alerby · 2012 — Ingrid Pramling Samuelsson, Lise-Lotte Bjervås & Anette Emilson. Förskolor av hög kvalitet nyckeln till att barn lyckas i Det önskvärda barnet.

Det önskvärda barnet. Fostran uttryckt i vardagliga kommunikationshandlingar mellan lärare och barn i förskolan. (Doktorsavhandling, Det önskvärda barnet : fostran uttryckt i vardagliga kommunikationshandlingar mellan lärare och barn i förskolan / Anette Emilson Under Mitt bibliotekskonto kan du se vilka reservationer du har gjort.

forskning - Forskul

Jag har i många år funderat över och även irriterat mig på beskrivning av barn som icke-verbala. Då betonas ju bristen och vad barnet inte kan, vilket går helt emot intentionerna i förskolans läroplan. Där betonas barnets erfarenheter och kompetens och inte barnets brister.

Emilsson det önskvärda barnet

Circle Time as Whole-Class Teaching – Features, Form, and

Emilsson det önskvärda barnet

Emilson, A. & Johansson, E. (2018).

Doktorsavhandling. Författare.
Teckenspråk ha en bra dag

Emilsson det önskvärda barnet

Utbildningsvetenskapliga fakulteten University of Gothenburg. Faculty of Education: Institution: ”Som det är nu så överöses vi med krav på dokumentation av vårt arbete. Det är ju naturligtvis viktigt men det påverkar faktiskt de vuxnas emotionella närvaro i mötet med barnen. Kravet på dokumentation har tagit över… Man finns i barngruppen. Det händer saker, här och nu, och jag tänker: Åh det här borde jag ju fotografera Det önskvärda barnet: Fostran uttryckt i vardagliga kommunikationshandlingar mellan lärare och barn i förskolan.

Institution Det önskvärda barnet : Fostran uttryckt i vardagliga kommunikationshandlingar mellan lärare och barn i förskolan Emilson, Anette, 1964- (författare) Högskolan i Kalmar,Humanvetenskapliga institutionen,Göteborgs universitet,Barn och barndom ; PEPP Anette Emilsson lade fram sin avhandling ”Det önskvärda barnet. Fostran uttryckt i vardagliga kommunikationshandlingar mellan lärare och barn i förskolan” vid institutionen för pedagogik och didaktik fredag den 14 november. Kontaktinformation Kontakt: anette.emilson@hik.se, 0480-446763, 0702-806404. Det önskvärda barnet: Fostran uttryckt i vardagliga kommunikationshandlingar mellan lärare och barn i förskolan. Author Emilson, A. Source Göteborg: Göteborgs Universitet.
Milena velb

I D  LIBRIS titelinformation: Det önskvärda barnet : fostran uttryckt i vardagliga kommunikationshandlingar mellan lärare och barn i förskolan / Anette Emilson. I en avhandling vid Göteborgs universitet konstaterar Anette Emilson att ”det önskvärda barnet” i förskolan är ett omvårdande, demokratiskt och  Det önskvärda barnet: fostran uttryckt i vardagliga kommunikationshandlingar mellan lärare och barn i förskolan. Front Cover. Anette Emilson.

Kravet på dokumentation har tagit över… Man finns i barngruppen.
Identifierare programmering
Värdefull förskola : perspektiv på värdepedagogiskt arbete pdf

2008 Beskrivning: 130 s. ; 24 cm ISBN: Det önskvärda barnet Emilson (2010) skrev doktorsavhandlingen Det önskvärda barnet som baseras på tre artiklar om undersökningar som hon gjort. Här kommer jag att ta upp två av dem som är av relevans för mitt eget examensarbete: Children’s participation and teacher control samt young Det önskvärda barnet. Fostran uttryckt i vardagliga kommunikationshandlingar mellan lärare och barn i förskolan. Doktorsavhandling. Författare. Anette Emilson | Institutionen för pedagogik och didaktik.


Jaci nego ikad tekst

Förskollärarens demokratiska styrning - CORE

Values in Nordic early childhood education: democracy and the child´s perspective. studien har vi hämtat inspiration från Anette Emilsons avhandling Det önskvärda barnet där hon lyfter “Fostran [vår kursivering] uttryckt i vardagliga kommunikationshandlingar mellan lärare och barn” (Emilson, 2008:15). Hon skriver om att det finns tillvägagångssätt för att styra barnen … det i förskolan sker en viss fostran mot att forma framtidens samhällsmedborgare (Emilson 2008, Markström 2005, Tullgren 2004). handlar mer om hur vi ser och förstår barn. Det finns en uppfattning om att barn i dagen samhälle ses som beings, vilket innebär att de anses ha en egen rätt till att synas, Det handlar också om att analysera barngruppens behov av olika lekar. I artikel 3 skrivs det om att barnets bästa ska komma i främsta rummet och att alla beslut och åtgärder angående barnen ska utgå från detta. Detta innebär att lärarna måste överväga barnens behov och intressen vid utformning av verksamheten (Öhman, 2011).