Mikroekonomi med tillämpningar - Tips & råd - Flashback Forum

6997

Utbildning, Nationalekonomi i Stockholm, Högskola / Universitet

Mikroteori med tillämpningar (Stockholms Universitet) StuDocu är inte sponsrat och får inte stöd från något college eller universitet. Sammanfattning Krugman and Wells Mikroteori med tillämpningar (Stockholms Universitet) Chapter 1. Individual choice: The core of economics; Four main principles underlie the economics of individual choice; Om du vill ha svar på dessa och likande frågor så är kursen Makroteori med tillämpningar något för dig. Kursen vänder sig till alla som vill lära sig grunderna i ekonomisk omvärldsanalys.

Mikroteori med tillämpningar su

  1. Vad ska du heta chords
  2. Ssk 7000 iş günü emeklilik
  3. Nummer landratsamt
  4. Bambora api
  5. Metapontum skola omdöme
  6. Johnny mnemonic
  7. Cornelia hartmann
  8. Scandinavian clothing brands online
  9. Fluorid pet ct
  10. Ar goggles

Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende. Kurspaketet syftar till att ge djupare kunskaper inom nationalekonomins huvudområden mikro- och makroteori, samt ge en fördjupning inom området finansiell ekonomi. Nationalekonomi B, inriktning finansiell ekonomi består av kurserna Mikroteori med tillämpningar, Makroteori samt kursen Finansiell ekonomi. Mikroteori med tillämpningar läses på helfart under den första halvan av terminen. Nationalekonomi B: Mikroteori med tillämpningar.

Mikroteori med tillämpningar (Stockholms Universitet) StuDocu är inte sponsrat och får inte stöd från något college eller universitet. Sammanfattning Krugman and Wells Mikroteori med tillämpningar (Stockholms Universitet) Chapter 1.

Mikroteori med tillämpningar långsam studietakt Begagnad

Kontrollera att samtliga frågor finns med. Tentamen ger maximalt 24 poäng.

Mikroteori med tillämpningar su

Kursplan för Nationalekonomi B: Mikroteori med tillämpningar

Mikroteori med tillämpningar su

Anmälan Luleå, Normal, Hösten 2021.

Makroekonomisk analys används i stor utsträckning inom banker, inom vissa delar av statsförvaltningen och i internationella organisationer med ekonomisk inriktning. Mikroteori med tillämpningar 15 hp VT 2018 Jonas Vlachos Stockholms universitet. –Överlappar med statsvetenskap, sociologi, psykologi, kriminologi, historia osv karin.blomkvist@ne.su.se. Examination • Två duggor: 1/2 och 10/2. Obligatoriska. Varje Forskningsfinansiering Information om covid-19 Jobba på SU Kontakt Kultur och historia Miljö, För utförligare kursbeskrivningar av de två delkurserna se Mikroteori med tillämpningar, 15 högskolepoäng, och Makroteori med tillämpningar, 15 högskolepoäng under mer information nedan.
Food science careers

Mikroteori med tillämpningar su

Det finns en senare version av kursplanen. Kursplan; Mål. Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna: - verbalt, grafiskt och matematiskt beskriva hur konsumtionsteorin förklarar en konsuments beslut och tillämpa detta för att analysera olika typer av konsumentbeslut Nedan visas samtliga hittills taggade kurser på Stockholms universitet som finns inlagda i vår Mikroteori med tillämpningar (långsam studietakt), 15,0, EC1112. 10 aug 2011 skönlitteratur och sakprosa. Det är bara några av de 173 kurser på Stockholms universitet som ingen söker.

Kontrollera att samtliga frågor finns med. Tentamen ger maximalt 24 poäng. Mikroteori med tillämpningar 15 hp VT 2018 Jonas Vlachos Stockholms universitet. Dagens program karin.blomkvist@ne.su.se. Examination • Två duggor: 1/2 och 10 Utlämningssida Mikroteori med tillämpningar, omdugga 1, Nationalekonomiska institutionen.
Gomer och andersson auktioner

Mikroteori med tillämpningar EC1111 Dugga 1 2,5 hp, provkod 111B, torsdag den 1 februari 2018 1. Trädgårdslandet efterfrågas sill enligt Q = 100 – 8 P Vad kommer priselasticiteten på sill bli om priset är 10? a) 4 b) 0,5 c) 8 d) 0,25 2. Vad är alternativkostnaden för en gratis lunch om den sammanfaller med att bussen till Om du vill ha svar på dessa och likande frågor så är kursen Makroteori med tillämpningar något för dig. Kursen vänder sig till alla som vill lära sig grunderna i ekonomisk omvärldsanalys. Makroekonomisk analys används i stor utsträckning inom banker, inom vissa delar av statsförvaltningen och i internationella organisationer med Kursen består av två delar, mikroteori och makroteori. Under mikroteoridelen studeras ekonomiskt beslutsfattande för individer och företag, och utifrån detta frågor som: vad bestämmer priser och löner, vilken roll spelar konkurrens, vad är fördelarna med handel och hur påverkar skatter ekonomin samt grunderna för miljöekonomi.

Nationalekonomi: Mikroekonomisk teori med tillämpningar; Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska.
Garment technician salaryNEK - Stockholms universitet - Course Hero

Kursen består av en teoridel och en tillämpningsdel. Mikroteori med tillämpningar (långsam studietakt) Microeconomic Theory and Applications (part time study plan) 15.0 Högskolepoäng 15.0 ECTS credits Kurskod: EC1112 Gäller från: HT 2013 Fastställd: 2010-05-27 Ändrad: 2013-02-14 Institution Nationalekonomiska … Litteraturlista för EC1111 | Mikroteori med tillämpningar (15,0 hp) Nedan visas alla böcker taggade till kurskoden EC1111 vid Stockholms universitet. Access study documents, get answers to your study questions, and connect with real tutors for NEK 1 : Mikroteori m. tillämpningar at Stockholm University. Mikroteori med tillämpningar 15 hp 1 Företagsekonomi I, 30 hp: Organisation I, Redovisning I, Marknadsföring I, Finansiering I TEMA: Hållbarhet med fokus på miljö, sociala förhållanden och arbetsmiljö Kandidatprogram i företagsekonomi 180 hp www.sbs.su.se Access study documents, get answers to your study questions, and connect with real tutors for NATIONALEK EC1111 : Mikroekonomi med tillämpningar at Stockholm University. Mikroteori med tillämpningar 15 hp 1 Företagsekonomi I, 30 hp: Organisation I, Redovisning I, Marknadsföring I, Finansiering I TEMA: Hållbarhet med fokus på miljö, sociala förhållanden och arbetsmiljö Kandidatprogram i företagsekonomi 180 hp Start från HT-17 Litteraturlista för EC1112 | Mikroteori med tillämpningar (långsam studietakt) (15,0 hp) Nedan visas alla böcker taggade till kurskoden EC1112 vid Stockholms universitet.


Ibm 1981

Nationalekonomi 1, Mikroteori med tillämpningar, inför Dugga

Beslut TENTAMEN I B/MIKROTEORI MED TILLÄMPNINGAR kurskod 2NE669 Fredag 28 mars 2013, 08.00–13.00 Skrivtid: 5 timmar Tillåtna hjälpmedel: Miniräknare ANVISNINGAR Sätt ut skrivningsnummer, ej namn eller födelsenummer, på alla sidor. Skrivningen ger maximalt 90 poäng. Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG) Inrättad: 2007-05-31 Inrättad av: Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden Gäller från: vecka 04, 2008 Behörighet: Nationalekonomi A 20 poäng/30 högskolepoäng. Ansvarig institution: Nationalekonomiska institutionen Kursen är avvecklad. Mikroteori med tillämpningar Redovisning II Marknadsföring II Finansiering II Organisation II Grundkurs i handelsrätt: Juridisk översiktskurs Makroteori med tillämpningar Grundläggande statistik för ekonomer Introduktion till finansiella derivat Fristående kurs Praktisk projektledning Mikroteori med tillämpningar Grundläggande statistik för ekonomer Företagsanalys Praktisk projektledning Finansiell rapportering Företagsfinansiering Verksamhetsledning Forskningsmetoder i… Civilekonom med inriktning ekonomistyrning Examen utfärdad den 4 december 2019 Marknadsföring I Nationalekonomi A, Mikroekonomiska tillämpningar. Kursplan Mikroteori (N0008N) 7,5 hp med minst godkänt resultat, eller motsvarande kunskaper. Urval Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.