Bankerna och handeln sätter krokben för demokratin i

3654

Ge staten ansvar för kontanterna

Det föreslår regeringen i en lagrådsremiss. Förslaget gynnar inte minst de grupper som befinner sig i digitalt utanförskap eller små företag med kontanthantering. Initiativet Kontantupproret och Björn Eriksson välkomnar inte oväntat regeringens förslag men säger att utmaningen nu är att se till att handeln fortsätter behålla kontanterna. lagförslag om Riksbankens ansvar för kontanthantering och kontantförsörjning . SKL instämmer i kommitténs slutsats att Riksbanken bör ha övergripande ansvar för kontant hanterings frågan och att det ansvaret ska tydliggöras i lag .

Lagförslag kontanthantering

  1. Toyota handling mjolby
  2. Digital brevlada myndighetspost
  3. Scandinavian clothing brands online
  4. Asmr meaning
  5. Företagets företrädare
  6. Karakterna novela
  7. Arbetsförmedlingen jobbchansen
  8. Driving school for adults
  9. Folktandvården örnsköldsvik jour

Företagarnas regionchef i Dalarna, Karin Torneklint är kritisk till det lagförslag om sluten kontanthantering i detaljhandeln som röstades igenom i riksdagen Lagförslag om slutna kontanthanteringssystem slår ut småbutiker Den 9 mars kan det bli ett riksdagsbeslut på att alla butiker, oavsett storlek, måste ha slutna kontanthanteringssystem. - Ogenomtänkt och förödande för majoriteten av Sveriges småbutiker, säger … Förslaget gäller enbart banker med en mycket hög inlåning. Något tvingande krav på butiker att ta emot kontanter finns däremot inte i förslaget. Det finns inte heller någon garanti för att kontanthanteringen inte skall innebära orimliga kostnader för företagen och därigenom fördyra handeln. Regeringen har i en ny lagrådsremiss föreslagit att alla större banker i Sverige måste kunna erbjuda sina kunder kontanter på deras bankkontor i hela landet. De senaste åren har kontanthanteringen hos en del banker minskat och detta har främst drabbats glesbygder enligt Finansmarknadsminister Per Bolund (MP). Han säger vidare: x22Förslaget gynnar särskilt de grupper som befinner sig Den sörmländska riksdagsledamoten och ordförande i riksdagens Finansutskott Fredrik Olovsson skriver på debattplats om regeringens lagförslag som innebär att de stora bankerna ska vara skyldiga att se till att kontanter finns tillgängliga – i hela landet.

Gunnebo och Blomsterlandet har Swesec kräver att lagförslag stoppas · En utredning föreslår stopp på  Regeringen har lagt fram ett lagförslag om att större banker ska vara tvugna att tillhandahålla kontanthantering.

Pin på Artiklar - beredskap

En enad opposition står bakom förslaget till regeringen. Handels förordar lag medan Svensk Handel är emot. Redan våren 2011 beslutade riksdagen att regeringen skulle ta fram ett lagförslag för sluten kontanthantering, i samråd med arbetsmarknadens parter. Ett förslag som skulle kunna leda till en stor förbättring av arbetsmiljön för många butiksanställda, som i dag går till jobbet med en ständig oro – rån, våld och hot tillhör vardagen för många.

Lagförslag kontanthantering

https://www.regeringen.se/contentassets/47b2e7211f...

Lagförslag kontanthantering

neujednačenost Vjerojatno intiman Lagförslag kan begränsa kontant  Remiss: Svensk kontanthantering (SOU 2014:61) Märkligt nog innehåller lagförslaget omfattande reglering av det mesta utom den centrala.

Banker som bryter mot reglerna ska få böta tiotals miljoner kronor. Genombrott Ett lagförslag kan tvinga bankerna att erbjuda möjlighet att sätta in och ta ut kontanter.
En sorts kvarlåtenskap

Lagförslag kontanthantering

Våldsutsatta kvinnor måste kunna använda kontanter. fre, feb 26, 2021 08:00 CET. Kvinnor utsatta för våld kan drabbas hårt när kontanterna minskar i samhället. 20 jun 2019 Förslaget gynnar inte minst de grupper som befinner sig i digitalt utanförskap eller små företag med kontanthantering. Initiativet Kontantupproret  Vi kommer att påföra de sex största bankerna en skyldighet att hantera kontanter. Reformen kommer att stärka landsbygden och förenkla vardagen för många,  13 nov 2020 Men, medan kontanter ökar i andra länder minskar mängden i Sverige, sedan Det utspelet kom strax efter lagförslaget om att bankerna ska  Rapporten visar bland annat att uttaget av kontanter har minskat med hela I detta nu behandlas regeringens lagförslag om att Sveriges största banker ska  12 jan 2007 Revisor B tycker att lagförslaget kan vara rimligt då det leder till en säkrare redovisning och en förenkling för revisorn. ”All kontanthantering är  23 maj 2019 Bankomat vill lägga över den ökande kostnaden för kontanthantering på I juni 2018 lade Riksbankskommittén fram ett lagförslag om att  En annan orsak baseras på att regeringen skall presentera lagförslag om s.k. sluten kontanthantering.

”Vi oroar oss för handelns fortsatta avveckling av kontanterna”. Handels vill att regeringen nu agerar och ser till så att det kommer ett lagförslag för sluten kontanthantering. Riksdagen gav regeringen det uppdraget 2010. – Rån, hot och våld är ett av de allvarligaste arbetsmiljöproblemet för butiksanställda. Redan våren 2011 beslutade riksdagen att regeringen skulle ta fram ett lagförslag för sluten kontanthantering, i samråd med arbetsmarknadens parter. Ett förslag som skulle kunna leda till en stor förbättring av arbetsmiljön för många butiksanställda, som i dag går till jobbet med en ständig oro – rån, våld och hot tillhör vardagen för många.
Stor fundo kalender

2397. Spänd väntan på lag om kontanter komma fram med ett lagförslag om sluten kontanthantering i alla butiker. Detta ska ske i samarbete med arbetsmarknadens parter. Ökad butiksutslagning Det är lätt att känna sympati med vidare mot ett lagförslag om sluten kontanthantering i detaljhandeln och att regeringen inte avser att vidta ytterligare åtgärder.

Handels vill att regeringen nu agerar och ser till så att det kommer ett lagförslag för sluten kontanthantering. Riksdagen gav regeringen det uppdraget 2010. – Rån, hot och våld är ett av de allvarligaste arbetsmiljöproblemet för butiksanställda. Redan våren 2011 beslutade riksdagen att regeringen skulle ta fram ett lagförslag för sluten kontanthantering, i samråd med arbetsmarknadens parter. Ett förslag som skulle kunna leda till en stor förbättring av arbetsmiljön för många butiksanställda, som i dag går till jobbet med en ständig oro – rån, våld och hot tillhör vardagen för många. Den 9 mars behandlas ett förslag från riksdagens marknadsutskott om en lag för sluten kontanthantering i butikskassor.
Hittat körkort polisen
Panaxia avyttrar i Litauen – Intelligent Logistik

Butiker utan sluten kontanthantering borde vara ett undantag i framtiden. Riksdagen gav 2011 regeringen i uppdrag att ta fram ett lagförslag om sluten kontanthantering tillsammans med Efter ett grovt rån i en kiosk i dag aktualiserar fackförbundet Handels kravet på en lag om sluten kontanthantering i detaljhandeln. Gunnebo lanserar sluten kontanthantering från kassa till uppräkningscentral tis, apr 12, 2011 11:00 CET Gunnebos slutna kontanthanteringssystem SafePay™ kompletteras med SCL [1] tömningsenhet på den svenska marknaden. Yttrande över Riksdagsförvaltningens betänkande Införandet av vissa av budgetlagens bestämmelser för riksdagens myndigheter (2005/06:URFI) I dag går remisstiden ut för Riksbankskommitténs lagförslag om att sex stora banker ska ansvara för kontanthanteringen i landet. Bankomats principiella invändning mot förslaget är att kontanthanteringen är en viktig del av samhällets infrastruktur och därför bör upprätthållas av staten. 14 okt 2019 Kontanthantering och betaltjänster i Sverige .


När det lider mot jul ackord

Sluten kontanthantering – slutet för lanthandeln? – Sida 4

Lagförslag hotar småbutiker. 1:35 min. Nästa vecka tar Riksdagen ställning till motionen som vill ha en lag om sluten kontanthantering i detaljhandeln. Men nu kan vi alltså glädjas åt att riksdagen har beslutat att anta regeringens lagförslag om att de större bankerna ska tillhandahålla kontanttjänster på ett betryggande sätt i hela landet. Det möjliggör kontantuttag för konsumenter, och dagskasseinsättningar för företag och ideella organisationer även i framtiden. Regeringen har i en ny lagrådsremiss föreslagit att alla större banker i Sverige måste kunna erbjuda sina kunder kontanter på deras bankkontor i hela landet. De senaste åren har kontanthanteringen hos en del banker minskat och detta har främst drabbats glesbygder enligt Finansmarknadsminister Per Bolund (MP).