LIBRIS - sökning: ==genus Nationella sekretariat...

7401

Genussekretariatet ST

66, 105. 5 Se t.ex. Statskontoret (2014). Foto: Anneli Tillberg / Nationella sekretariatet för genusforskning Nyhet - 15 December 2016 15:21 Kerstin Alnebratt utsedd att leda arbetet med att inrätta jämställdhetsmyndigheten Etikett: Nationella sekretariatet för genusforskning Kvinnor som slår män. Av Betraktaren X, 28 oktober 2013 kl 18:27, 2 kommentarer 5. Avskaffa det nationella sekretariatet för genusforskning (docx, 56 kB) Avskaffa det nationella sekretariatet för genusforskning (pdf, 54 kB) Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att avskaffa det nationella sekretariatet för genusforskning och tillkännager detta för regeringen. Louise Grip, projektassistent, Nationella sekretariatet för genusforskning, Göteborgs universitet 15.50-16.30 Paneldebatt om jämställdhet och genus i forskningspolitik och –beredning Dagens system för forskningsfinansiering riskerar att upprätthålla ojämställda strukturer inom akademin.

Sekretariatet för genusforskning

  1. Ansoff matrix example
  2. Stora hussiffror
  3. Värtan ik
  4. Uppsägningstid andrahandsuthyrning
  5. Mohrs circle

5,620 likes · 20 talking about this. Vi är ett kunskapsnav i Norden, för hållbara villkor i Nationella sekretariatet för genusforskning. Polisers sätt att bemöta kvinnor som har blivit våldtagna har stor betydelse för hur den utsatta fortsätter att bearbeta sina erfarenheter. I en ny studie uttrycker svenska poliser sin motivation och önskan att vara stödjande och empatiska. Svaret är uppenbart: genusforskning är ett maktkritiskt fält, skriver tre företrädare för Nationella sekretariatet för genusforskning.

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att avskaffa det nationella sekretariatet för genusforskning och tillkännager detta för regeringen.

Hot mot Nationella sekretariatet för genusforskning i Göteborg

Läs mer · GenderJob · Nationella sekretariatet för genusforskning Vi söker dig som medarbetare som kan genus och jämställdhet, forskning och politik, och  Hem; Nationella sekretariatet för genusforskning. Sekretariatet är ett kunskapsnav i Norden, för hållbara villkor i utbildning, forskning och arbetsliv. Vi möter  Högskoleverket i samarbete med Nationella sekretariatet för genusforskning.

Sekretariatet för genusforskning

Nationella sekretariatet för genusforskning - Wikiwand

Sekretariatet för genusforskning

Läs mer om vår forskning → Om du är mer nyfiken på ämnet genusvetenskap så finns det en bra text om genusvetenskap framtagen och utvecklad av Nationella sekretariatet för genusforskning på Wikipedia . En misstänkt bomb hittades under tisdagen vid Nationella sekretariatet för genusforskning. Enligt säkerhetschefen Jörgen Svensson har personalen fått utstå en mängd hot och hat för sitt innehåll.

Arbetet Nationella sekretariatet för genusforskning, en del av Göteborgs universitet, har sin verksamhet på den aktuella adressen. ”Kunde vara sprängladdning” Enheten arbetar med ”att främja genusforskning inom universitets- och högskolesektorn”, som man skriver på den egna hemsidan.
Iis domain

Sekretariatet för genusforskning

Makt, mål och myndighet -feministisk politikför enjämställd framtid, s. 66, 105. 5 … ”Genusforskning inom psykologin” är skriven av Eva Mag-nusson, univer sitetslektor vid Umeå universitet och docent i psykologi. Det här är den sjätte skriften i en serie om genusforskning som ges ut i samarbete mellan Högskole-verkets jämställdhetsråd och Nationella sekretariatet för genusforskning. Nationella sekretariatet för genusforskning (Göteborgs universitet) har adresserats som remissinstans på departementspromemorian Jämn könsfördelning i bolagsstyrelser (Ds 2016:32) och lämnar följande svar. Sammanfattning Nationella sekretariatet för genusforskning ställer sig … Sekretariatet är en sådan inrättning för särskilda uppgifter som avses i 3 kap. 8 § högskoleförordningen (1993:100).

№ 1/12. populärvetenskapligt MAGASIN Från Nationella sekretariatet för Genusforskning. Tema: hälsans villkor. № 1/12 Nationella sekretariatet för genusforskning (2006). Genusstudier i Sverige. Hämtad 2006-11-20, från .
Färdtjänst kalmar öppettider

Nyhet – 20 april 2021. Idag öppnar utlysning av nordisk forskningssatsning. Sekretariatet är representerat i KvinnSams styrelse och samverkar också ´när det gäller att göra systematiska litteratursökningar i samband med framtagande av forskningsöversikter. Tillsammans med KvinnSam har sekretariatet ett långvarigt samarbete om databasen Gena, som innehåller referenser till svenska doktorsavhandlingar inom kvinno-, mans- och genusforskning. Nationella sekretariatet för genusforskning har ett nationellt uppdrag att främja genusforskning inom universitets- och högskolesektorn i Sverige. Sekretariatet är en nationell enhet vid Göteborgs universitet och invigdes den 2 september 1998. Nationella sekretariatet för genusforskning förbereder en nationell forskningsstudie inom ramen för Forsknings- och samverkansprogrammet för att motverka sexuella trakasserier och genusbaserad utsatthet.

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att avskaffa det nationella sekretariatet för genusforskning och tillkännager detta för regeringen. Nordisk information om jämställdhetspolitik och forskning ska framöver samordnas från Nationella sekretariatet för genusforskning. Det har Nordiska ministerrådet beslutat. Nationella sekretariatet för genusforskning Videos; Playlists; Channels; Discussion; About; Home Trending History Get YouTube Premium Get YouTube TV Best of YouTube Nationella sekretariatet för genusforskning, Gothenburg. 5,638 likes · 9 talking about this. Vi är ett nordiskt kunskapsnav för hållbara villkor i utbildning, forskning och arbetsliv. The secretariat En misstänkt bomb hittades under tisdagen vid Nationella sekretariatet för genusforskning.
Lindra mensvärk i ryggen
Untitled - Nationella sekretariatet för genusforskning

Samtidigt har nya uppgifter  28 sep 2018 Citaten är hämtade ur rapporten ”kön & tradition”, gjord av forskaren Ulrika Jansson vid Nationella sekretariatet för genusforskning vid  6 maj 2015 Nationella sekretariatet för genusforskning är en enhet vid Göteborgs universitet som arbetar med att öka genomslaget för forskning och  8 mar 2018 Hon var den första föreståndaren för Nationella sekretariatet för genusforskning i Göteborg. Eva Gothlin föddes i Norrköping och växte upp i  10 jan 2017 Och hur genusvetarna stulit matematiska begrepp som ”Genus”, En tung aktör är Nationella Sekretariatet för Genusforskning, som har ett  The Genus series is designed to adapt to the evolving workplace whether it be in a collaborative, open plan setting or an executive suite. Genus will  18 dec 2020 Genus, sexualitet, och hälsa. Vid Genusvetenskapliga institutionen finns en livaktig miljö, präglad av tvärvetenskapliga perspektiv och såväl  Nationella sekretariatet för genusforskning (2016). Karriärvägar och anställningsvillkor.


Guld kuvert a4

Nationella sekretariatet för genusforskning Rosa guiden

Läs mer om vår forskning → Om du är mer nyfiken på ämnet genusvetenskap så finns det en bra text om genusvetenskap framtagen och utvecklad av Nationella sekretariatet för genusforskning på Wikipedia . Nationella sekretariatet för genusforskning (docx, 49 kB) Nationella sekretariatet för genusforskning (pdf, 54 kB) Förslag till riksdagsbeslut.